PISZEMY O FINANSACH

I PODATKACH

Blog

Towary i usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

1.02.2017

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 ...

więcej...

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych

1.02.2017

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. ...

więcej...

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku

1.02.2017

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 ...

więcej...

Jednolity Plik Kontrolny

1.02.2017

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 20 października 2015 r., poz. 1649), od 1 lipca 2016 r. został dodany w ustawie Ordynacja podatkowa art. ...

więcej...

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

1.02.2017

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 r., zostanie wprowadzona tzw. „sankcja VAT- ...

więcej...