BEZPIECZEŃSTWO

I HIGIENA PRACY

Usługi BHP/PPOŻ

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

W szczególnych przypadkach w ramach stałej obsługi BHP (outsourcing BHP) przejmujemy wszystkie obowiązki nakładane na służbę BHP.

 • Poza kompleksowym nadzorem nad warunkami pracy, zapewniamy pełen wachlarz usług BHP dostępnych indywidualnie:
 • przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych, a także szkolenia bhp internetowe on-line tzw. e-learning,
 • wzbogacamy szkolenia BHP o część praktyczną dotyczącą ochrony przeciwpożarowej lub pierwszej pomocy,
 • określamy czy spełnione zostały wymagania przepisów BHP i PPOŻ, przeprowadzając audyt z tego zakresu,
 • wykonujemy analizę zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzamy dokumentację wypadkową oraz opracowujemy inne dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie.
 • W ramach oferty związanej z Ochroną Przeciwpożarową:
 • opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
 • pomagamy przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne,
 • zapewniamy zabezpieczenia przeciwpożarowe i medyczne imprez masowych,
 • nasz własny serwis gaśnic przeprowadza przeglądy i naprawy gaśnic oraz hydrantów.