DLA DOBRA

PUBLICZNEGO

Pro bono

Część naszego czasu pracy i potencjału zawodowego przeznaczamy na działania o charakterze pro publico bono.

12.12.2016

Świadczymy nieodpłatne usługi doradztwa podatkowego a także bezpłatnego doradztwa specjalistycznego (w obszarze prawa, finansów, księgowości, edukacji ekonomicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy), zapewniające pomoc prawną, księgową i marketingową przy zakładaniu działalności przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.Propozycja ta jest kierowana przede wszystkim do jednostek non profit – głównie fundacji i stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego ale również osób będących przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie osób starszych.

  • Nasza działalność pro bono polega m.in. na:
  • nieodpłatnym udzielaniu porad podatkowych
  • nieodpłatnej konsultacji w zakresie rachunkowości i prawa pracy na rzecz osób indywidualnych, w szczególności pokrzywdzonych przez los,
  • nieodpłatnym doradztwie przy wyborze formy planowanej działalności społecznie pożytecznej dla organizacji pozarządowych, które podejmują działania na rzecz ochrony praw podstawowych, ułatwiają start życiowy najbiedniejszym czy też zajmują się działalnością edukacyjną lub promują zdrowy tryb życia.