Kilka słów

o nas

O firmie

Wspomagamy Klientów w zakresie podatkowych aspektów podejmowanych aktywności oraz prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.

Ponadto służymy pomocą w działaniach z zakresu optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując równocześnie na ewentualne ryzyka związane z rekomendowanymi rozwiązaniami.

 • Usługa doradztwa podatkowego obejmuje
 • udzielanie porad, sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych
 • informacja i doradztwo w zakresie ulg podatkowych i zwolnień podatkowych
 • doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, optymalizacja formy prawno-organizacyjnej i podatkowej firmy Klienta w kontekście zobowiązań podatkowych
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia (umowy o pracę, cywilno-prawne, kontrakty menedżerskie)
 • doradztwo związane z zawieraniem transakcji finansowych (podatkowe aspekty umów leasingowych, faktoringu, kredytów)
 • analiza umów gospodarczych w kontekście zobowiązań podatkowych
 • dokumentacja dla podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych
 • rozliczenia podatkowe związane z nabyciem/zbyciem nieruchomości
 • doradztwo związane z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych
 • doradztwo podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz pożyczek
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu jego obowiązków podatkowych i celnych oraz egzekucji administracyjnej tych obowiązków

Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu oraz niesienie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów podatkowych.

Poza działem doradztwa podatkowego w Kancelarii wydzielone są działy: prawny, księgowy, kadrowo-płacowy oraz dział jakości i bezpieczeństwa pracy.
Tak zorganizowana struktura firmy pozwala na kompleksową obsługę zarówno Klientów biznesowych jak i indywidualnych w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego.