KOMPETENCJE

ZAWODOWE

Certyfikaty

Legitymujemy się wieloma certyfikatami i zaświadczeniami dokumentującymi nabyte uprawnienia i umiejętności.

W naszym życiu zawodowym i osobistym stawiamy na zdobywanie nowych i doskonalenie posiadanych już kompetencji. Pracowitość, dążenie do wyznaczonych sobie celów i samorozwój są cechami cenionymi w każdej branży i na każdym stanowisku.

ZAŚWIADCZENIE

1.02.2017

KRAJOWA RADA DORADCÓW PODATKOWYCH

1.02.2017

PRZYSIĘGA

1.02.2017

CERTYFIKAT KSIĘGOWY

1.02.2017

Zaświadczenie

13.11.2018