REPREZENTACJA

W SPORACH PODATKOWYCH

Postępowanie podatkowe

Świadczymy kompleksową obsługę sporów podatkowych.

Jako pełnomocnicy reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi, celnymi oraz organami kontroli skarbowej w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

 • Zakres naszych kompetencji obejmuje:
 • przedkontrolne/wstępne przygotowanie Klientów do kontroli podatkowych, skarbowych i celnych;
 • doradztwo i pomoc w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych i celnych oraz na każdym etapie postępowania podatkowego;
 • przygotowanie strategii obrony w trakcie kontroli i postępowania;
 • uczestnictwo w przesłuchaniach świadków;
 • przygotowanie zastrzeżeń, zażaleń, wniosków, odwołań i innych pism;
 • obsługa procedur nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji);
 • doradztwo, pomoc i reprezentacja w trakcie postępowań egzekucyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych;
 • przygotowanie pism podatkowych m.in. wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku, odwołania od decyzji organów podatkowych.
 • Świadczymy usługi w zakresie:
 • zastępstwa procesowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przygotowania skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • innych pism procesowych w toku postępowania sądowo-administracyjnego.