PROFESJONALNY

PEŁNOMOCNIK KLIENTA

Zastępstwo prawne

Zastępstwo w sporach sądowych i arbitrażu

Pracownicy i Partnerzy naszej  Kancelarii świadczą usługi zastępstwa w sporach sądowych i arbitrażu. Może być ono świadczone tylko w oparciu o udzielone pełnomocnictwo i polega na reprezentowaniu interesów Klienta w toku postępowania.

Zakres usługi zastępstwa obejmuje m.in. czynności przygotowawcze, jak opinie prawne, oraz opracowanie pozwu i innych pism procesowych, weryfikację dowodów, współpracę z osobami odpowiedzialnymi za projekt, a także udział w rozprawach i posiedzeniach.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych, z zakresu prawa: cywilnego, własności intelektualnej oraz innych dziedzin. Gdy to możliwe, staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugody i postępowania polubownego. Prowadzimy również negocjacje w imieniu Klientów.