PISZEMY O FINANSACH

I PODATKACH

Blog

Nowe zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT pomiędzy Polską a Wielką Brytanią

28.01.2019

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmienią się zasady dokonywania wymiany towarowej między Polską a Wielką Brytanią. Wielka Brytania z dniem wyjścia z Unii Europejskiej stanie się wobec państw członkowskich krajem trzecim. W wymianie towarowej z Wielką Brytanią zaczną obowiązywać zasady stosowane dzisiaj w handlu z krajami trzecimi, z czym wiązać się będzie stosowanie formalności celnych.

W przywozie, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dla przedsiębiorców będzie to w szczególności oznaczało: - konieczność elektronicznego składania danych bezpieczeństwa, tj. przywozowych deklaracji skróconych dla celów analizy ryzyka (system AIS/ICS), - stosowanie procedury tranzytu (wspólna procedura tranzytu w systemie NCTS2 lub procedura TIR), oraz - dokonywanie importowych zgłoszeń celnych, skutkujących objęciem towarów właściwą procedurą celną (system AIS/IMPORT). W wywozie towary unijne wywożone do Wielkiej Brytanii muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu z wykorzystaniem elektronicznego zgłoszenia wywozowego składanego do systemu AES/ECS2.

Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu jest komunikat elektroniczny IE599 podpisany przez urząd wywozu, stanowiący także dowód dla organu podatkowego w zakresie zastosowania 0% stawki VAT.

Podstawowymi warunkami umożliwiającymi podmiotom dopełnianie formalności w obszarze związanym ze składaniem deklaracji i zgłoszeń celnych jest:

a) rejestracja/aktualizacja w usłudze e-Klient oraz uzyskanie numeru EORI;

b) posiadanie aplikacji umożliwiających przesyłanie elektronicznych komunikatów do właściwego systemu, zbudowanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dla przedsiębiorców udostępnionymi na stronach MF/PUESC;

c) dysponowanie przez osobę fizyczną, która w imieniu podmiotu będzie przesyłała komunikaty do właściwego systemu, narzędziem do ich elektronicznego podpisywania.

Rejestracja/aktualizacja w usłudze e-Klient oraz uzyskanie numeru EORI

Przedsiębiorca, który obecnie wywozi lub przywozi towary do/z Wielkiej Brytanii i który do tej pory nie realizował formalności celnych, będzie musiał zarejestrować się w usłudze e-Klient i uzyskać numer EORI.

Numer EORI jest niezbędny do dokonywania zgłoszeń celnych i składania deklaracji.Przedsiębiorcy, którzy posiadają już numer EORI nie powinni występować ponownie o jego nadanie. Numery EORI nadane w Wielkiej Brytanii stracą ważność z dniem wyjścia z UE.Przedsiębiorcy objęci skutkami brexitu, którzy nie posiadają numeru EORI, powinni uzyskać ten numer. Numer EORI uzyskuje się w ramach rejestracji w usłudze e-Klient.

Usługa e-Klient dostępna jest na portalu www.puesc.gov.pl, szczegółowy proces rejestracji w usłudze e-Klient i uzyskania numeru EORI dostępny jest w zakładce EORI pod adresem
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori .

Zasadą jest, że rejestracji przedsiębiorcy w celu uzyskania numeru EORI może dokonać zarejestrowana w PUESC osoba fizyczna (przedstawiciel, upoważniony pracownik podmiotu gospodarczego). Osoby fizyczne zarejestrowane już w usłudze e-Klient w sposób uproszczony (na potrzeby AIS/INTRASTAT) powinny dokonać aktualizacji rejestracji i potwierdzić swoją
tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym a następnie dokonać rejestracji przedsiębiorcy i reprezentacji w sposób opisany na portalu PUESC.

W celu przyspieszenia procedury rejestracji możliwe jest też zlecenie przeprowadzenia procedury uzyskania numeru EORI doświadczonemu w tym zakresie profesjonalnemu przedstawicielowi celnemu (szczególne ułatwienia dotyczące rejestracji upoważnień przysługują przedstawicielom posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy AEO lub pozwolenia na uproszczenia). W tym celu należy udzielić przedstawicielowi upoważnienia do złożenia wniosku o rejestrację/aktualizację danych podmiotu w SISC w sprawie uzyskania numeru EORI.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów