Społeczna

odpowiedzialność biznesu

CSR Corporate Social Responsibility

Szanując wagę idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (w skrócie  – CSR Corporate Social Responsibility)  i realizując jej postulaty, staramy się na miarę naszych możliwości podejmować działania na rzecz potrzebujących dzieci, ochrony środowiska czy też wspierania kultury.

Generowanie zysku i wywiązywanie się z obowiązków formalnych i prawnych nie powinno być celem samym w sobie. Przedsiębiorcy powinni angażować się także społecznie, wspierając i podejmując inicjatywy, które pomagają zmieniać świat na lepsze. Szczególną wagę przykładamy do pomocy podmiotom z naszego bezpośredniego otoczenia, lokalnych społeczności z którymi na co dzień wchodzimy w relacje  w naszych „małych ojczyznach”.

Jesteśmy głęboko przekonani, że realizując własne cele ekonomiczne, można i należy jednocześnie przysłużyć się dobru ogólnemu, szanując środowisko naturalne, stosując właściwe standardy etyczne czy wspomagając osoby potrzebujące pomocy. Zapraszamy wszystkich do realizacji tej wartościowej idei, która tak naprawdę powinna być  naturalnym, ludzkim odruchem serca i powinnością wynikającą z funkcjonowania we wspólnym otoczeniu, środowisku i społeczeństwie.

Teatr Nowy w Nowym Sączu

2.03.2017

Idealną przestrzenią, w której spełniać mogą się cele edukacyjne z zakresu pedagogiki kreatywnej jest edukacja teatralna

więcej...

MOK Nowy Sącz

2.03.2017

Jesteśmy przekonani że kreatywność i potencjał twórczy nie są zarezerwowane wyłącznie dla osób wybitnych. Tylko człowiek kreatywny i innowacyjny ma szansę na pełne i podmiotowe uczestnictwo w procesie nieustannie dokonujących się ...

więcej...